Yhteystiedot

Raimo Kääriäinen
51850 Vuorenmaa
www.raimon.fi

www.nettimokki.fi/6006

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:32589 kpl

Tuula Kääriäinen

Seurakunta kuuluu meille kaikille  -  voimme vaikuttaa toimimalla mukana ja äänestämällä !


Olen Juvan Vuorenmaassa Nevajärven rannalla asuva aktiivinen työssäkäyvä juvalainen, joka on ehdolla kirkkovaltuustoon numerolla 10

Olen nykyisen kirkkovaltuuston jäsen ja Vuorenmaan seurakuntakodin työryhmässä. Aikaisemmin myös kirkkoneuvoston varajäsen sekä diakoniatoimikunnan jäsen.

Olen nykyisin myös Juvan kunnan tarkastuslautakunnan jäsen ja varavaltuutettu. Aiemmalle kaudella olin myös teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksen varajäsenenä.

Teen töitä edelleen Mikkelissä Itä-Suomen aluehallintovirastossa (ent. lääninhallitus) johdon tuen asiantuntijatehtävissä, jossa alueen ihmisten hyvinvoinnin asiat ovat nousseet tärkeiksi. Koulutukseltani olen kauppatieteen maisteri. 

Arvot ja tärkeät asiat:

Yhdenvertaisuus, nöyryys, heikompien tukeminen, terveys, kunnioitus, koti ja luonto  

Harrastukseni:

Puutarhanhoito, järjestötoiminta. Paikallinen hyväntekeväisyystoiminta Juvan Rotariklubissa, jonka puheenjohtajana olen ensi kesään saakka. 

Miksi olen mukana pyrkimässä seurakunnan luottamustehtävään?

Heikompien tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy on entistä tärkeämpää

Työssä ja harrastuksissa olen yhteistyön rakentaja. Olen toiminut kyläyhdis-tyksessä vuosituhannen vaihteessa Pohjois-Juvalla Vuorenmaassa sekä jatkuvasti erilaisissa järjestötehtävissä. Nyt olen Juvan Rotareiden vetäjänä, jossa osallistumme juvalaisten nuorten ja omaishoitajien tukemiseen järjestämällä tilaisuuksia kuten konsertit. 

Työssäni ihmisten hyvinvointi, sosiaali- ja terveysasiat ovat tulleet entistä tärkeämmäksi. Olen ollut pitkään maakunnallisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa Itä-Suomessa. 

Kaikkien on tultava kohdatuksi 

Olen huolissani nuorten sekä vanhusten syrjäytymisestä ja erityisesti peruspalvelujen vähenemisestä. Seurakunnan tulee olla yhtenä toimijana etsimässä niitä, jotka tarvitsevat tukea ja kohtaamista. 

Haluan keskustelua seurakunnassa ja vaikuttaa seurakunnan toimintaan  

Seurakunnat ovat muutoksessa ja tarvitaan rohkeutta muuttaa asioita. Mielestäni kirkon tulee seurata muuttuvaa yhteiskuntaa ja tulla kansan pariin. 

Kirkon tulee olla suvaitsevainen ja tukea erityisesti vähempiosaisia.

Kirkon tulee ottaa avoimesti osaa keskusteluun ja seurakunnassa tulee sallia erilaisia mielipiteitä ja erilaisia ihmisiä. 

Erityisesti perheet ja nuoret, mutta myös yksinäiset tarvitsevat tukea. 

Nuoret on otettava mukaan seurakunnassa muutenkin kuin vaalien kautta, heidän tuoreet näkemyksensä toisivat uusia tuulia perinteiseen toimintaan.

Harrastukseni:

Puutarhanhoito, järjestötoiminta. Hyväntekeväisyystoiminta Juvan Rotareissa.

Arvoja:

Yhdenvertaisuus, nöyryys, lähimmäiset, kiitollisuus, kunnioitus, sitoutuminen, koti, luonto  

Yhdenvertaisuus:

- toisten ihmisten kunnioittaminen tasavertaisena

- kukaan ei ole arvokkaampi toista ja teot ovat tärkeämpiä kuin puheet 

Nöyryys:   

- elämän varrella on oppinut, kuinka vähän voimmekaan ohjata elämäämme itse,   kaikki on "korkeimman" kädessä 

- ei osaa olla riittävän kiitollinen Jumalalle kaikesta,  mitä on saanut

Lähimmäiset:

- voimme tuoda valoa toisten elämään pienilläkin asioilla, kuten huomioimalla ja kuuntelemalla toisia ihmisiä. 

juvan_kirkko.jpgKunnioitus:  

- koti, kirkko ja isänmaa muodostavat perustaa. 

Luonto ja ympristö:

- minulle on tärkeää elää lähellä luontoa. Se on paras rentoutumis- ja hiljentymispaikka. Luonnosta huomaa, että olemme osa Luojan luomaa, emmekä pärjää pelkästään omin avuin. Olemme myös vastuussa omista valinnoista ja siitä, että jätämme tuleville sukupolvelle puhtaan luonnon.

Koti:

- lapsuudenkodissa opin tärkeät perusarvot ja sain tukea elämään

- koti on tärkeä ja aviopuolisoni on paras tuki. Onni on asua edelleen lapsuuteni  pihapiirissä

joutsenet2011.jpg


 Sitoutuminen:

- haluan hoitaa yhteisiä asioita ottamalla vastuuta

- mihin ryhdyn, toimin ahkerasti ja vastuullisesti 

- olen Keskustan ehdokas kirkkovaltuustossa.

 Vahvuuteni:

- olen tunnollinen ja sitkeä sekä otan yleensä keskusteluun uusia asioita. 

Lähtökohtani:

Asun syntymäkodissani Vuorenmaassa Nevajärven rannalla, josta on matkaa lähimpään kauppaan 26 km ja kirkolle 28 km.  

Mielenkiinnon yhteisten asioiden järjestämiseen sain vanhemmiltani. Isäni ja äitini (Helvi ja Urho Mulli) toimivat aktiivisesti yhdistyksissä maataloustyön ohella ja ottivat osaa seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Aikoinaan meillä oli seurakunnan leirejä, lähetysompeluseuroja ja myös eläkeläisten hartaustilaisuuksia.

 Osallistumalla seurakunnnan vapaaehtoistyöhön voit vaikuttaa, et eroamalla!